Idź do zawartości

Meet BauWatch

Nasze podstawowe wartości

Klient jest w centrum wszystkiego, co robimy, wspieramy innych, doskonalimy się każdego dnia, przejmujemy odpowiedzialność i dążymy do sukcesu, robimy to "The BauWatch Way".

Stawiamy klienta na pierwszym miejscu, ułatwiamy prowadzenie interesów z nami, utrzymujemy prostotę i przechodzimy do sedna.

Wspieramy innych w osiąganiu ich celów, nie stosujemy mikrozarządzania i ufamy sobie nawzajem.

Wyjdź ze swojej strefy komfortu, dąż do rozwoju i poprawy.

Przejmij odpowiedzialność, nie czekaj, podejmij inicjatywę i ucz się na błędach. Pokaż swoją motywację.

Nie bądź bierny, podejmuj trudne decyzje, bądź bezpośredni, przejrzysty i jasny.